Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student NekoNguyenFemale/Vietnam Group :iconvietnam-designer: VIETNAM-DESIGNER
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Premium Membership
Statistics 123 Deviations 4,070 Comments 18,808 Pageviews

Newest Deviations

Groups

Activity


deviantID

NekoNguyen's Profile Picture
NekoNguyen
NekoNguyen
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Hi guys,
My name's Neko
My D.O.B is 14/03/99 (oah~ a nice day ^^)
Ya! And i'm a designer (bad!)
If u like my art u can fav!
...::: THANKS FOR YOUR WATCHING :::...

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconsellytrangdao:
SellyTrangDao Featured By Owner Apr 29, 2015  Student Interface Designer
nhớ m ghê 
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Apr 30, 2015  Student Interface Designer
Tui đây nè :)
Reply
:iconsellytrangdao:
SellyTrangDao Featured By Owner May 2, 2015  Student Interface Designer
sao òi dạo này còn đu trên đây nữa hả =))) , tui là tui lặn r hụp 
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner May 2, 2015  Student Interface Designer
Đâu có.. Lâu lâu lên v thôi, bữa nay trên này thiệt là toàn thứ gì đâu
Reply
(2 Replies)
:iconrinasoy:
RinaSoy Featured By Owner Mar 21, 2015  Student Interface Designer
e lâu lâu sang thăm ạ =)))
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
Đứa lào
Reply
:iconrinasoy:
RinaSoy Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Apr 4, 2015  Student Interface Designer
Àk ha =)
Reply
(1 Reply)
:icontumyglxfxx:
tumyglxfxx Featured By Owner Mar 14, 2015
HBBD Love 
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
Thank you so much :love:
Reply
Add a Comment: