Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Member NekoNguyenFemale/Vietnam Group :iconvietnam-designer: VIETNAM-DESIGNER
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 119 Deviations 3,997 Comments 17,852 Pageviews

Newest Deviations

Groups

Activity


150410 - ICE GIRLS by NekoNguyen
150410 - ICE GIRLS
Art cũ lấy edit lại đó.. Xấu nhỉ :/
Loading...
150410 - Rio Sunny by NekoNguyen
150410 - Rio Sunny
Ôi móe.. Tỉ năm mới lên dA 1 lần, tỉ năm mới up art 1 lần..
Ôi thật cảm động là con Kồ nay đã có đc cái art mà tung lên dA cho ngta biết nó còn sống
Ôi con Kồ nay đã lụt nghề rồi
Ôi cái số tui nợ gift cả tỉ tỉ người.. Mấy gái, mấy zai
Ôi tui xl mn lắm :(


Sự trở lại lần này, giành cho Bunny :iconbunnyluvu: nhé..
Xl cưng vì sn cưng t k mần quà đc.. Vì ta ếu có idea + t nhác.. Xl xl m nhiều lắm lắm lắm lắm.. :(
Nhưng lần này ưu tiên m đó zé :) :love:
Ăn nhanh chóng lớn nghe tó :)


Đang băng khoăn có nên làm đợt mần gift free hôn đây.. Ai cho ý kiến đuê :)
Loading...
150504 - For mah friend by NekoNguyen
150504 - For mah friend
Mần giùm con bạn..
Chọt nhận ra..
Lụt nghề thật rồi :(
Loading...

deviantID

NekoNguyen's Profile Picture
NekoNguyen
NekoNguyen
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Hi guys,
My name's Neko
My D.O.B is 14/03/99 (oah~ a nice day ^^)
Ya! And i'm a designer (bad!)
If u like my art u can fav!
...::: THANKS FOR YOUR WATCHING :::...

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconrinasoy:
RinaSoy Featured By Owner Mar 21, 2015  Student Interface Designer
e lâu lâu sang thăm ạ =)))
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
Đứa lào
Reply
:iconrinasoy:
RinaSoy Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Apr 4, 2015  Student Interface Designer
Àk ha =)
Reply
:icontumyglxfxx:
tumyglxfxx Featured By Owner Mar 14, 2015
HBBD Love 
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
Thank you so much :love:
Reply
:icontumyglxfxx:
tumyglxfxx Featured By Owner Mar 30, 2015
Love kcj 
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Mar 14, 2015  Student Interface Designer
Airborne HAPPY BIRTHDAY Airborne 
wish the best thing for you Love 
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
Thank u *love*
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Mar 27, 2015  Student Interface Designer
Wink/Razz Wink/Razz Wink/Razz 
Reply
Add a Comment: