Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 29, 2013
Image Size
376 KB
Resolution
500×572
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,653
Favourites
74 (who?)
Comments
66
Downloads
37
×
131229 - Vintage Girl by NekoNguyen 131229 - Vintage Girl by NekoNguyen
Add a Comment:
 
:icongiltpi:
giltpi Featured By Owner Jul 19, 2014  Student Interface Designer
Xin chào! Mình là GIL. Không biết bạn có hứng thú muốn làm ad des của page 9G Quotes không? 
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 24, 2014  Student Interface Designer
Mình làm đc ạ?
Reply
:icongiltpi:
giltpi Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Interface Designer
Ok. Bạn có Facebook hay acc gì có thể chat dc và onl vào khoảng bao nhiêu h để mình sẽ trao đổi công việc vs bạn nha ^^~
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Interface Designer
Acc fb Neko Nguyễn nhé..~
Mình thường onl buổi tối ý.. Khoảng sau 7h 
:love:
Reply
:iconserisociu12042k13:
serisociu12042k13 Featured By Owner Mar 7, 2014  Student Interface Designer
Wonderful ♫
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner May 17, 2014  Student Interface Designer
Hahah~
Thank u so much :love:
Reply
:iconyuiinao:
YuiiNao Featured By Owner Feb 8, 2014
nice :) can i borrow your concept? :'D
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
yep! you're welcome~ :love:
Reply
:iconyuiinao:
YuiiNao Featured By Owner Feb 9, 2014
/^^
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Interface Designer
Bạn Kồ trở lại <3
Reply
Add a Comment: