Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 4
Image Size
401 KB
Resolution
750×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,062 (2 today)
Favourites
52 (who?)
Comments
62
Downloads
25
×
140105 - Jessie by NekoNguyen 140105 - Jessie by NekoNguyen
Mn cho taz hỏi thể loại này tên là gì??
Phải chăng nó qá sim?
Làm mất gần 1 tiếng đấy!
Add a Comment:
 
:iconminkem31:
minkem31 Featured By Owner Jun 4, 2014
đẹp lắm chị ơi ~ !!
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Hế hế.. C.ơn e hén :love:
Reply
:iconjungyedolly:
Jungyedolly Featured By Owner Feb 10, 2014  Student Artist
cái gì cũng đẹp *ôm đầu* chết mấttttttttt
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Feb 16, 2014  Student Interface Designer
= ))))))))
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Jan 12, 2014
Thể loại Manip Mini đấy bn :)...đẹp quá
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Interface Designer
Manip hở!!??
h mới biết~ hía hía~
ks ty!
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Jan 12, 2014
=) kcj
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Jan 5, 2014  Student Interface Designer
t thấy đẹp :|
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jan 5, 2014  Student Interface Designer
nó sim!
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Jan 5, 2014  Student Interface Designer
sim thật =))
Reply
Add a Comment: