Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
August 8, 2013
Image Size
104 KB
Resolution
450×200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
996
Favourites
54 (who?)
Comments
38
×
Banner - DG's DISCUSSION ROOM by NekoNguyen Banner - DG's DISCUSSION ROOM by NekoNguyen
Cũng như :iconcandy-jinie: taz đc nhận làm trong Desteam... nên nhiệm vụ là cái banner Sò
- Đáng ra nó màu xanh lá cơ mà tìm không có stock nên làm màu này ^^

P/s: Ai có stock Sò xanh lá cho xin đê!!!!!!!!
Cấm đạo hay cắt xén dưới mọi hình thức... nhất là Xì-tai nhá

Add a Comment:
 
:iconyuki-ikyuko3011:
yuki-ikyuko3011 Featured By Owner May 23, 2014
Thích blend
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner May 27, 2014  Student Interface Designer
Hề hề~ C.ơn ty :love:
Reply
:iconyeolibaekie-holic:
yeolibaekie-holic Featured By Owner Oct 7, 2013
Thích nhất blend ý ^^
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Oct 8, 2013  Student Interface Designer
hề hề~ c.ơn nạ!
Reply
:iconthaophansone:
ThaoPhanSone Featured By Owner Sep 20, 2013
Đệp ác liệt :)
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Sep 21, 2013  Student Interface Designer
^^
Reply
:iconsayumikute:
Sayumikute Featured By Owner Sep 1, 2013
text thô bạn ag
cía mod đằng sau xóa hơi kỳ bạn nên xóa nó gần chút nữa nhìn sẽ đỡ hưn bạn ag 
đó chỉ là ý kiến mình thôi
Reply
:icon9snsd5lovers:
9snsd5lovers Featured By Owner Aug 14, 2013
Gomawo :)

Reply
:iconvytuzki:
VyTuzki Featured By Owner Aug 8, 2013  Student Artist
Like ♥♥
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 9, 2013  Student Interface Designer
hê hế~
Reply
Add a Comment: