Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 29, 2013
Image Size
185 KB
Resolution
851×314
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,076
Favourites
58 (who?)
Comments
26
×
[Cover] Gift for Chim from Neko by NekoNguyen [Cover] Gift for Chim from Neko by NekoNguyen
   Only for :iconchimb2k:
 Cho Chim iu! Nói thiệt ra thì t vs m cx mới quen + nói chuyện gần đây thôu thì phải (!?) Kông nhớ rõ! Cơ mà nc vs m vui lắm ý... taz cx thích m lắm luôn ý!
Trong lúc làm gift cho con Loo, làm dư cái này, chả biết cho ai nên đem cho m đó... sướng hông cơ chứ... tự nhiên đc tặng qà! ^^ Hết biết nói chi nữa! thôi thì nhận rồi treo nhé! ^^TẤT CẢ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ KỒ VÀ CHIM
AI CÓ NHU CẦU MƯỢN TREO THÌ LIÊN HỆ CHIM VÀ GIỮ NGUYÊN CRE DÙM!
NO COPPY, NO RIP AND DON'T CLAIM AS YOUR
VUI LÒNG KHÔNG CẮT XÉN TỪ ART (NHẤT LÀ CRE) VÀ TỰ NHẬN LÀ CỦA MÌNH!

Add a Comment:
 
:iconsuzy2002:
suzy2002 Featured By Owner Jan 11, 2014  Student Artist
ĐẸP QUẠ
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Interface Designer
ks ty~
Reply
:iconsuzy2002:
suzy2002 Featured By Owner Jan 13, 2014  Student Artist
Nothing
Reply
:iconkayleetihun:
kayleetihun Featured By Owner Nov 13, 2013
cutoe vãi ><'' cái mod trước hơi vô duyên,còn lại rất đẹp ^.^
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
hihi~ ^^
Reply
:iconsuminguyen:
SumiNguyen Featured By Owner Nov 8, 2013
Xin lm ba nh
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Nov 11, 2013  Student Interface Designer
ôkie~ nhưng giữ cre nhé!
Reply
:iconjiramis:
Jiramis Featured By Owner Nov 1, 2013  Student
Xin stock đc ko :)
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Nov 1, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Oct 30, 2013  Student General Artist
cái mod trong khung chỉnh tím tím chút là tuyệt vời :)
Reply
Add a Comment: