Shop Mobile More Submit  Join Login
PACK COVER - HPBD TO FANY #1 by NekoNguyen PACK COVER - HPBD TO FANY #1 by NekoNguyen
-Đây là 4 pack cover đầu tiên của taz... nhân cơ hội rảnh rỗi nên làm thử cho mọi người chém chơi mong là mn sẽ thik và cho taz vài fav (^O^)/
- Về style của đống nài thì na ná của Lợm
- Stock thì taz tự cut hết
- Png thì taz thu nhặt của Lợm và 1 vài ng khác
- Taz nghĩ, nếu pack nài đc hưởng ứng thì taz sẽ bắt tay vào làm pack típ...Vậy nên những cái fav & cmt của mn sẽ giúp taz có tinh thần tung art... hì~

* 1 fav + 1cmt = 2 psd*
- Riêng pic cuối do lỡ tay nên k lưu đc psd nên k có *đập đầu*
YA! LET'S WATCH!
P/s: Có nhìu bạn sẽ thắc mắc rằng taz lại lấy acc bên kia nhưng do cái acc đó taz quên pass lấy lại mãi hơm đc nên taz tạo acc mới lun!
Add a Comment:
 
:iconlovaticirem:
Lovaticirem Featured By Owner Jun 21, 2014
WATCH + CMT + FAV = LINK DOWNLOAD
Reply
:iconimissmovinon:
iMissMovinOn Featured By Owner Jun 19, 2014
¿Link Please? *o*
Reply
:iconelifkatycat:
elifkatycat Featured By Owner May 31, 2014  Hobbyist
link :)
Reply
:iconakiochan5302:
akiochan5302 Featured By Owner May 9, 2014  Student Interface Designer
1 fav + 1cmt = 2 psd please
Reply
:iconbaekhyunsnoona:
baekhyunsnoona Featured By Owner Mar 22, 2014
1 fav + 1cmt = 2 psd
Reply
:iconfoureyes1998:
foureyes1998 Featured By Owner Feb 24, 2014  Student Artist
1 fav + 1cmt = 2 psd
Reply
:iconchoimertjrm:
ChoiMertJRM Featured By Owner Feb 9, 2014  Professional Artist
1 fav + 1cmt = 2 psd
Reply
:iconzeilal:
Zeilal Featured By Owner Jan 8, 2014  Student
1 fav + 1cmt = 2 psd
Reply
:iconhattieunguyen:
hattieunguyen Featured By Owner Dec 29, 2013  Student Interface Designer
xin style bìa 1 ạ
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Interface Designer
Xin style pack 2 được ko ạ?
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Interface Designer
kie
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Interface Designer
Cảm ơn ạ :") Sẽ ghi nguồn rõ ràng :3
Reply
:iconbellagirl2002:
bellagirl2002 Featured By Owner Oct 29, 2013
Xin style của cover 1,2,4 nhé ^^
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Oct 29, 2013  Student Interface Designer
ờ~
Reply
:iconpapyminhtrang:
papyminhtrang Featured By Owner Oct 25, 2013
like + cmt + watch = font " Fany's day "
Reply
:iconmaxiprenses:
Maxiprenses Featured By Owner Sep 11, 2013
Fave + Comment + Watch = 1 PSD
Reply
:iconpu2apple:
pu2apple Featured By Owner Aug 23, 2013
cho mình res của cover 1 vs 2 dc ko  ^^
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
không share ạg!
Reply
:iconhimekawaayumi:
HimekawaAyumi Featured By Owner Aug 20, 2013
 Fav + Cmt = PSD 1 & 4~
Reply
:iconjunylht:
junylht Featured By Owner Aug 16, 2013
 1 fav + 1cmt = 2 psd (2+3)
Reply
:iconiamrainnous:
IamRainnous Featured By Owner Aug 16, 2013
1 fav + 1cmt = 3 2 psd
Reply
:iconhime-vane:
HIME-VANE Featured By Owner Aug 13, 2013  Hobbyist Digital Artist
1 fav+ 1 cmt: psd ( 3  + 2 )
Reply
:iconsunhyepark:
Sunhyepark Featured By Owner Aug 8, 2013
1 fav + 1cmt =  psd ( 2 + 3)
Reply
:iconparksally-ddh:
ParkSally-DDH Featured By Owner Aug 7, 2013
* 1 fav + 1cmt = 2 psd* 2.3

Reply
:iconjiramis:
Jiramis Featured By Owner Aug 6, 2013  Student
fav + cmt = PSD 2
Reply
:iconlota143:
lota143 Featured By Owner Aug 6, 2013
xin style bức 1 nha 

Reply
:iconchiyul21:
ChiYul21 Featured By Owner Aug 5, 2013
 1 fav + 1cmt = psd 1 v 4
Reply
:iconkye2k:
Kye2k Featured By Owner Aug 4, 2013  Student Interface Designer
1 fav + 1cmt = 2 psd* 1,3
Reply
:icontaenycute:
taenycute Featured By Owner Aug 4, 2013
1 fav + 1cmt = psd 1,2
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Aug 3, 2013
1 fav + 1cmt =  psd 1,2
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 1, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK! IF U LIKE IT, U CAN FAV! I DON'T NEED YOUR FAV TO CLAIM PSD!
Vui lòng không cmt xin psd nữa ạg... taz hổng share nữa~
Mọi cmt xin psd taz sẽ không rep lại....
Reply
:iconxuxu-nguyen-23:
xUxU-Nguyen-23 Featured By Owner Aug 1, 2013  Professional Digital Artist
1 fav + 1cmt = psd 2,3
Reply
:iconhanjooji:
HanJooJi Featured By Owner Jul 30, 2013
cmt + wat + fav = psd 1 ạ
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 29, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK! IF U LIKE IT, U CAN FAV! I DON'T NEED YOUR FAV TO CLAIM PSD!
Vui lòng không cmt xin psd nữa ạg... taz hổng share nữa~
Mọi cmt xin psd taz sẽ không rep lại....
Reply
:iconninisweet1103:
Ninisweet1103 Featured By Owner Jul 27, 2013  Student Photographer
1 fav + 1cmt =  psd 3 vs 2

Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 27, 2013  Student Interface Designer
không share nữa!
Reply
:iconlylihuyn:
Lylihuyn Featured By Owner Jul 27, 2013
<font><font>Fav+Cmt= PSD 2,3</font></font>
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 27, 2013  Student Interface Designer
Don't share psd
Reply
:iconjuniel18:
Juniel18 Featured By Owner Jul 26, 2013  Student Digital Artist
- Fav :3 - Cho xin cái khung ở pic 2 đi  :3 - Đẹp quá à :3 *gato-ing*
Reply
:iconcongchuatuyet:
congchuatuyet Featured By Owner Jul 24, 2013
1 fav + 1cmt = 2 psd
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 24, 2013  Student Interface Designer
không share psd nữa ! xin đọc những cmt ở dưới giùm!
Reply
:iconcongchuatuyet:
congchuatuyet Featured By Owner Jul 24, 2013
ụh the có anh nao pn share hok
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 24, 2013  Student Interface Designer
nô! hết share rồu
Reply
:iconmiuseo:
Miuseo Featured By Owner Jul 24, 2013
1 fav + 1cmt = 2 psd (1,4)
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 24, 2013  Student Interface Designer
không share psd nữa! >.<
Reply
:iconmiuseo:
Miuseo Featured By Owner Jul 24, 2013
vậy hả ! Sr nhé
mần quen nha
Reply
:iconngoclinh19:
NgocLinh19 Featured By Owner Jul 23, 2013
1 fav + cmt =  psd 2.3
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 23, 2013  Student Interface Designer
không share nữa ạg
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 21, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK! IF U LIKE IT, U CAN FAV! I DON'T NEED YOUR FAV TO CLAIM PSD!
Reply
:iconhyhamhap:
hyhamhap Featured By Owner Jul 21, 2013
1 fav + 1cmt = 2 psd
1 và 2 nha bạn :)
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections

Cover and Sign by larry1042001
Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
1.4 MB
Resolution
980×1300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,283
Favourites
136 (who?)
Comments
215
Downloads
106
×