Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
1.4 MB
Resolution
980×1300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,719 (1 today)
Favourites
135 (who?)
Comments
215
Downloads
97 (2 today)
×
PACK COVER - HPBD TO FANY #1 by NekoNguyen PACK COVER - HPBD TO FANY #1 by NekoNguyen
-Đây là 4 pack cover đầu tiên của taz... nhân cơ hội rảnh rỗi nên làm thử cho mọi người chém chơi mong là mn sẽ thik và cho taz vài fav (^O^)/
- Về style của đống nài thì na ná của Lợm
- Stock thì taz tự cut hết
- Png thì taz thu nhặt của Lợm và 1 vài ng khác
- Taz nghĩ, nếu pack nài đc hưởng ứng thì taz sẽ bắt tay vào làm pack típ...Vậy nên những cái fav & cmt của mn sẽ giúp taz có tinh thần tung art... hì~

* 1 fav + 1cmt = 2 psd*
- Riêng pic cuối do lỡ tay nên k lưu đc psd nên k có *đập đầu*
YA! LET'S WATCH!
P/s: Có nhìu bạn sẽ thắc mắc rằng taz lại lấy acc bên kia nhưng do cái acc đó taz quên pass lấy lại mãi hơm đc nên taz tạo acc mới lun!
Add a Comment:
 
:iconlovaticirem:
Lovaticirem Featured By Owner Jun 21, 2014
WATCH + CMT + FAV = LINK DOWNLOAD
Reply
:iconimissmovinon:
iMissMovinOn Featured By Owner Jun 19, 2014
¿Link Please? *o*
Reply
:iconelifkatycat:
elifkatycat Featured By Owner May 31, 2014  Hobbyist
link :)
Reply
:iconakiochan5302:
akiochan5302 Featured By Owner May 9, 2014  Student Interface Designer
1 fav + 1cmt = 2 psd please
Reply
:iconbaekhyunsnoona:
baekhyunsnoona Featured By Owner Mar 22, 2014
1 fav + 1cmt = 2 psd
Reply
:iconfoureyes1998:
foureyes1998 Featured By Owner Feb 24, 2014  Student Artist
1 fav + 1cmt = 2 psd
Reply
:iconchoimertjrm:
ChoiMertJRM Featured By Owner Feb 9, 2014  Professional Artist
1 fav + 1cmt = 2 psd
Reply
:iconzeilal:
Zeilal Featured By Owner Jan 8, 2014  Student
1 fav + 1cmt = 2 psd
Reply
:iconhattieunguyen:
hattieunguyen Featured By Owner Dec 29, 2013  Student Interface Designer
xin style bìa 1 ạ
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Interface Designer
Xin style pack 2 được ko ạ?
Reply
Add a Comment: