Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 26, 2013
Image Size
999 KB
Resolution
980×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,506
Favourites
85 (who?)
Comments
123
×
PACK COVER - HPBD TO FANY #2 by NekoNguyen PACK COVER - HPBD TO FANY #2 by NekoNguyen
Đây là pack cover thứ 2 HPBD Thị Hường!!! Cho dù đã qa sn nhỏ nhưng taz vẫn quyết định làm!
- Cái này cũng do con bạn nó nhờ nên taz mới làm thôi!!!
- Thôi, chém nhá


* Credit:
- Style: Scrapbook
- Stock: by me (trừ stock pic1 lấy trên DA)
- Res: collect by me
Add a Comment:
 
:iconpapyminhtrang:
papyminhtrang Featured By Owner Oct 25, 2013
xin cái nơ ở dưới của cover 1 ạh
Reply
:iconloothikdesgin:
Loothikdesgin Featured By Owner Sep 11, 2013
nếu được thì ss cho em sin khung ạ Clap  I am a dummy! Em bị thếu khung trầm tọng hic:| (Blank Stare)
Reply
:iconhasnaddict:
HasnAddict Featured By Owner Sep 11, 2013
I Want All Clip Art Please!
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Sep 11, 2013  Student Interface Designer
i don't know "clip art"
Reply
:iconmykillerbabe:
MyKillerbabe Featured By Owner Aug 30, 2013
S' cho e xin stock với render pack cuối nha 
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 30, 2013  Student Interface Designer
cái đó không giữ rôuf ạg... cơ mà để mai lục rồu send stock tự về cut nhé
Reply
:iconmykillerbabe:
MyKillerbabe Featured By Owner Aug 30, 2013
Tks s' :D
Reply
:iconsukides:
SukiDes Featured By Owner Aug 26, 2013
Cho mìk cái png nơ pic 1 đc ko?
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 27, 2013  Student Interface Designer
xl~ không share ạg ^^
Reply
:iconparkchansoo:
ParkChanSoo Featured By Owner Aug 17, 2013
xin psd coloring 2+3 ạg
Reply
Add a Comment: