Shop Mobile More Submit  Join Login
PACK COVER - KIM TAENGOO #1 by NekoNguyen PACK COVER - KIM TAENGOO #1 by NekoNguyen
- E hèm... thế là taz đã mất nguyên buổi tối để ngồi cày cái nài đê, do ngày hqa nhận đc rất nhìu lời chê trách từ cái pack hpbd tiff nên taz đã có ''niềm tin'' để ngồi làm cái nài....
- Haiz... thế là bao nhiu cố gắng của taz trong 3h đã làm ra 1 ''kì tích'' làm taz vô cùng hài lòng...^^ hí!
- Mong mn sẽ thik pack nài
- Về style thì taz hơm chắc có phải là style của Lợm hăm vì khi làm cái pack nài taz thực sự k tham khảo 1 style của ai hết, taz chỉ ngồi tự làm thôu! Nếu nó có giống thì kệ ^^ hì!
- Stock thì chỉ có pick 1 + 3 là taz tự cắt... còn 2 pic kia thì do taz đi ''chôm'' đc =))))))))))))
- Png thì taz thu nhặt thôu
- Res thì taz k lạm dụng mấy cái của Lọm như pack trc' nữa... taz lấy đại nên cũng tống đại vô hết... ra sao thì ra!. Do bữa trc' đống res nhà taz nó khiêm tốn qá nên cứ xài lui xài tới hoài =]]]]]]]]
- Blend thì taz tự lực cách sinh thôu!

* Link lẻ nàk
- pic1: [link]
- Pic 2: [link]
- Pic 3: [link]
- Pic 4: [link]
+ Vẫn như lệ cũ: 1fav + 1cmt= 2psd
P/s: Có nhìu bạn sẽ thắc mắc rằng taz lại lấy acc bên kia nhưng do cái acc đó taz quên pass lấy lại mãi hơm đc nên taz tạo acc mới lun!

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= NÀO CÙNG THƯỞNG THỨC VÀ CHÉM NÀO! =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Add a Comment:
 
:iconizzalovato:
izzalovato Featured By Owner Oct 6, 2014
<3
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Oct 10, 2014  Student Interface Designer
Thank u ^^
Reply
:iconnayaedits:
nayaedits Featured By Owner Aug 6, 2014
fav+cmt = PSD
Reply
:icontutorialeskpop:
TutorialesKpop Featured By Owner Jun 30, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconangelsicat224:
Angelsicat224 Featured By Owner Jun 18, 2014  Student Interface Designer
Fav + comment = 2PSD
Reply
:iconakiochan5302:
akiochan5302 Featured By Owner May 9, 2014  Student Interface Designer
Fav + comment = 2PSD
Reply
:iconadminyoontaeedits:
AdminYoonTaeEdits Featured By Owner Apr 28, 2014
psd please? all :D XIN
Reply
:iconsyahdannamja:
SyahdanNamja Featured By Owner Apr 24, 2014
Nice ^^ ... Please Stock :D
Reply
:iconanqeelqueen1:
AnqeelQueen1 Featured By Owner Mar 23, 2014  Hobbyist Artist
Mọi thứ đều ổn, rằng một trong và 1-4 xin^^
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Apr 14, 2014  Student Interface Designer
oh~ thank u :love:
Reply
:iconmileyismyangel:
MileyIsMyAngel Featured By Owner Mar 12, 2014
Fav + comment + watch PSD 2&3
Reply
:iconchoimertjrm:
ChoiMertJRM Featured By Owner Mar 11, 2014  Professional Artist
Mọi thứ đều ổn, rằng một trong và 1-4 xin^^
Reply
:iconselenatorgorl:
selenatorgorl Featured By Owner Mar 9, 2014  Hobbyist Interface Designer
Mọi thứ đều ổn, rằng một trong và 1-4 xin^^
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Mar 20, 2014  Student Interface Designer
where are you come from?
Reply
:iconselenatorgorl:
selenatorgorl Featured By Owner Mar 21, 2014  Hobbyist Interface Designer
Turkey :D (Big Grin) +fav 
Reply
:icongizemkpeli:
Gizemkpeli Featured By Owner Mar 2, 2014
<font><font>Fav + Cmt + izle = 4 PSD</font></font>
Reply
:iconkrisperslovespink:
krisperslovespink Featured By Owner Feb 18, 2014
do you have a tutorial on how you did it?
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Mar 1, 2014  Student Interface Designer
it only be done from my inspiration!
so easy~ you can do it!!
Reply
:iconchoimertjrm:
ChoiMertJRM Featured By Owner Feb 9, 2014  Professional Artist
Fav + Cmt + Watch = 4 PSD
Reply
:iconicuteweb:
icuteweb Featured By Owner Jan 28, 2014
Fav + Cmt + Watch = 4 PSD
Reply
:iconalshart:
AlshART Featured By Owner Dec 31, 2013  Hobbyist Artist
1fav + 1cmt= psd 1+ 2 :)
Reply
:iconatikabadzlina:
atikabadzlina Featured By Owner Dec 21, 2013
1fav + 1cmt= psd 1 and 4
Reply
:iconslunanguyen:
SlunaNguyen Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
fav + cmt = psd 1 & 3
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Nov 12, 2013  Student Interface Designer
fav+comt= psd 1,3
Reply
:iconsurikawaii:
SuriKawaii Featured By Owner Oct 8, 2013
<font><font>cmt+fav = psd 1 2</font></font>
Reply
:iconselenatorgorl:
selenatorgorl Featured By Owner Oct 4, 2013  Hobbyist Interface Designer
fav+comt= psd 1,2
Reply
:iconclatahcas1912:
clatahcas1912 Featured By Owner Sep 27, 2013
fav+comt= psd 1,2
Reply
:iconwr3ckingball:
wr3ckingball Featured By Owner Sep 15, 2013
1 fav + 1 comment = PSD 1 & 2
Reply
:iconriddh2104:
riddh2104 Featured By Owner Sep 9, 2013
1fav + 1cmt= 2psd
Reply
:iconmoonlady1405:
MoonLady1405 Featured By Owner Aug 29, 2013
fav+comt= psd 1,2
Reply
:icongulizargull:
gulizargull Featured By Owner Aug 29, 2013
1fav + 1cmt= psd 2 & 3
Reply
:iconyoonasgeneration:
YoonAsGeneration Featured By Owner Aug 22, 2013  Professional Interface Designer
1fav+1cmt = psd 1 & 3
Reply
:iconginchacha:
ginchacha Featured By Owner Aug 19, 2013
1fav+1cmt = psd 3 + 1 
Reply
:icondreamnguyen0311:
dreamnguyen0311 Featured By Owner Aug 16, 2013
1fav + 1cmt= psd 1, 2
Reply
:iconjunylht:
junylht Featured By Owner Aug 16, 2013
1fav + 1cmt= psd 1+3
Reply
:iconlymchoiding99er:
lymchoiding99er Featured By Owner Aug 15, 2013
1fav + 1cmt= 2psd 2 v 4
Reply
:icontinafa181:
tinafa181 Featured By Owner Aug 12, 2013
Fa + cmt = 1,3
Reply
:iconspu-cobethoidai2000:
Spu-cobethoidai2000 Featured By Owner Aug 12, 2013
1fav + 1cmt = 2psd (2,4)
Reply
:iconfasica-namiapple:
Fasica-NamiApple Featured By Owner Aug 12, 2013
1fav + 1cmt= 2psd (1 v 3)
Reply
:iconjennamelody:
JennaMelody Featured By Owner Aug 11, 2013
1fav + 1cmt= PSD 1+3
Reply
:iconramonaswift1412:
ramonaswift1412 Featured By Owner Aug 11, 2013  Student Interface Designer
1fav + 1cmt= PSD 4+3 :) Cảm ơn :)
Reply
:iconsmile-ps123:
Smile-Ps123 Featured By Owner Aug 11, 2013
1fav + 1cmt= 2psd l 1 v 2

Reply
:iconangelsasie9:
AnGeLSaSie9 Featured By Owner Aug 8, 2013
1fav + 1cmt = psd 1 & psd 4
Pic 2 pn blend hơi cháy da nghen~
Reply
:iconchiyul21:
ChiYul21 Featured By Owner Aug 8, 2013
1fav + 1cmt= 2psd l 1 v 2
Reply
:iconlula192000:
lula192000 Featured By Owner Aug 8, 2013
1fav + 1cmt= 2psd
Reply
:iconhimekawaayumi:
HimekawaAyumi Featured By Owner Aug 7, 2013
1 Fav + 1 Cmt = PSD 1 & 2 nh!
Reply
:iconnnyantaros:
nnyantaros Featured By Owner Aug 6, 2013
cmt + fav = 2psd ( 2 & 3 please :3)
Reply
:icon140bttb:
140bttb Featured By Owner Aug 6, 2013
1fav + 1cmt= 2psd ( 1,3 )
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 6, 2013  Student Interface Designer
có share nữa đôu~
Reply
:icon140bttb:
140bttb Featured By Owner Aug 6, 2013
Vậy thui .....
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
1.3 MB
Resolution
980×1300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,402
Favourites
163 (who?)
Comments
210
Downloads
149
×