Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
642 KB
Resolution
980×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,463
Favourites
168 (who?)
Comments
247
Downloads
179
×
PACK COVER - YULSIC COUPLE by NekoNguyen PACK COVER - YULSIC COUPLE by NekoNguyen
Sau 1 buổi tối nghiệt ngã, taz đã tạo ra art này, taz đã vật lộn vs đống res rất lâu, vì kho res của taz rất là khiêm tốn
- Theo taz nghĩ, đây là 1 pack cực kì ''thiên nhiên'', do khi tối taz cảm thấy nóng và bức bối trong người tự nhiên thấy mấy cái stock mát mẻ qá là taz bắt tay vào làm lun! ^^
- Credit:
+ Style: Lợm
+ Png: thu nhặt, cũm có vài cái của Lợm nữa~
+ Stock: by me

Theo lệ cũ nhá: 1fav + 1cmt + 1watch= 2psd<strike>
Add a Comment:
 
:iconsyahdannamja:
SyahdanNamja Featured By Owner Apr 24, 2014
Perfect  Jessica (SNSD)  .. Stock Please Tiffany (SNSD) 
Reply
:iconchikohattieu:
chikohattieu Featured By Owner Mar 8, 2014  Student
xin PNG phụ kiện đi
Reply
:iconchoimertjrm:
ChoiMertJRM Featured By Owner Feb 9, 2014  Professional Artist
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconatikabadzlina:
atikabadzlina Featured By Owner Dec 21, 2013
FAV + Comment + Watch = 2 psd
Thank you ^^
Reply
:iconsupy-phh:
Supy-phh Featured By Owner Oct 17, 2013
ss ơi nó ăn cắp bài : me.zing.vn/jpt/photodetail/fc_…
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Oct 19, 2013  Student Interface Designer
thật vui vì bài đó đã bị loại!
Reply
:iconkwonkye:
KwonKye Featured By Owner Oct 14, 2013  Student Digital Artist
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconzzinny:
zzinny Featured By Owner Sep 13, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd

Reply
:iconjunylht:
junylht Featured By Owner Aug 16, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconnhoxmikiangelshop:
nhoxmikiangelshop Featured By Owner Aug 15, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
Add a Comment: