Shop Mobile More Submit  Join Login
PACK COVER - YULSIC COUPLE by NekoNguyen PACK COVER - YULSIC COUPLE by NekoNguyen
Sau 1 buổi tối nghiệt ngã, taz đã tạo ra art này, taz đã vật lộn vs đống res rất lâu, vì kho res của taz rất là khiêm tốn
- Theo taz nghĩ, đây là 1 pack cực kì ''thiên nhiên'', do khi tối taz cảm thấy nóng và bức bối trong người tự nhiên thấy mấy cái stock mát mẻ qá là taz bắt tay vào làm lun! ^^
- Credit:
+ Style: Lợm
+ Png: thu nhặt, cũm có vài cái của Lợm nữa~
+ Stock: by me

Theo lệ cũ nhá: 1fav + 1cmt + 1watch= 2psd<strike>
Add a Comment:
 
:iconhime-kaguya:
Hime-Kaguya Featured By Owner Nov 11, 2015
xin
Reply
:iconsyahdannamja:
SyahdanNamja Featured By Owner Apr 24, 2014
Perfect  Jessica (SNSD)  .. Stock Please Tiffany (SNSD) 
Reply
:iconchikohattieu:
chikohattieu Featured By Owner Mar 8, 2014  Student
xin PNG phụ kiện đi
Reply
:iconchoimertjrm:
ChoiMertJRM Featured By Owner Feb 9, 2014  Professional Artist
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconatikabadzlina:
atikabadzlina Featured By Owner Dec 21, 2013
FAV + Comment + Watch = 2 psd
Thank you ^^
Reply
:iconsupy-phh:
Supy-phh Featured By Owner Oct 17, 2013
ss ơi nó ăn cắp bài : me.zing.vn/jpt/photodetail/fc_…
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Oct 19, 2013  Student Interface Designer
thật vui vì bài đó đã bị loại!
Reply
:iconkwonkye:
KwonKye Featured By Owner Oct 14, 2013  Student Digital Artist
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconzzinny:
zzinny Featured By Owner Sep 13, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd

Reply
:iconjunylht:
junylht Featured By Owner Aug 16, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconnhoxmikiangelshop:
nhoxmikiangelshop Featured By Owner Aug 15, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconlehonghoaidieu:
lehonghoaidieu Featured By Owner Aug 11, 2013
FAV + Comment + Watch = 2 psd nha
Reply
:iconsunflownd:
sunflownd Featured By Owner Aug 10, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconbaotram2131999:
BaoTram2131999 Featured By Owner Aug 8, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconhwangjungmina:
hwangjungmina Featured By Owner Aug 7, 2013  Student Interface Designer
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 7, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK! IF U LIKE IT, U CAN FAV! I DON'T NEED YOUR FAV TO CLAIM PSD!
Vui lòng không cmt xin psd nữa ạg... taz hổng share nữa~
Mọi cmt xin psd taz sẽ không rep lại....
Reply
:iconbaeksociu:
baeksociu Featured By Owner Aug 7, 2013
-Fav + cmt + Watch = 2psd
Reply
:iconkylecoi:
kylecoi Featured By Owner Aug 7, 2013  Student Interface Designer
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd

Reply
:iconsupikachu20:
supikachu20 Featured By Owner Aug 6, 2013
Đã Fav + Cmt + Watch

Reply
:iconkhanhsusu:
khanhsusu Featured By Owner Aug 6, 2013
Fav + Cmt + Wat :D
Reply
:iconmoontiramisu9x:
moontiramisu9x Featured By Owner Aug 6, 2013  Student Interface Designer
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconleehanri:
LeeHanRi Featured By Owner Aug 6, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconuyenthicdesgin:
uyenthicdesgin Featured By Owner Aug 5, 2013
<font><font>1fav + 1cmt + 1watch = 2psd</font></font>
Reply
:iconsunhyepark:
Sunhyepark Featured By Owner Aug 5, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconkye2k:
Kye2k Featured By Owner Aug 4, 2013  Student Interface Designer
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconerikaren2k:
erikaren2k Featured By Owner Aug 4, 2013  Student Artist
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconpunny1302:
punny1302 Featured By Owner Aug 4, 2013
fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconpi-dino:
Pi-Dino Featured By Owner Aug 3, 2013
fav + cmt + wat = 2psd, ths~~
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 3, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK! IF U LIKE IT, U CAN FAV! I DON'T NEED YOUR FAV TO CLAIM PSD!
Vui lòng không cmt xin psd nữa ạg... taz hổng share nữa~
Mọi cmt xin psd taz sẽ không rep lại....
Reply
:iconfunner123:
funner123 Featured By Owner Aug 4, 2013
người share cho ta trên zing đc hum
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 4, 2013  Student Interface Designer
taz chủ yếu share trên này thôu~ trên zing chả biết share chỗ nào
Reply
:iconfunner123:
funner123 Featured By Owner Aug 4, 2013
share cho ta trong tin nhắn đi , làm ơn á , ta thick mấy cái des của ngươi ắm
Reply
:iconrysanhuquynh:
rysanhuquynh Featured By Owner Aug 3, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 3, 2013  Student Interface Designer
không share psd nữa
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Aug 3, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconthuckool:
ThucKool Featured By Owner Aug 2, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Aug 2, 2013
yul bên phải đẹp đấy mà sao t thấy bên trái rời rạc qá , font nhìn cũng ko hợp =.= sr nếu t chém sai = )) 
nhớ t ko ??
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 2, 2013  Student Interface Designer
àk... hăm rì~
Reply
:iconchiyo1011:
ChiYo1011 Featured By Owner Aug 1, 2013  Hobbyist Interface Designer
 1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 29, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK! IF U LIKE IT, U CAN FAV! I DON'T NEED YOUR FAV TO CLAIM PSD!
Vui lòng không cmt xin psd nữa ạg... taz hổng share nữa~
Mọi cmt xin psd taz sẽ không rep lại....
Reply
:iconmollyyeubeast:
MollyyeuBeast Featured By Owner Jul 29, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 29, 2013  Student Interface Designer
không share psd nữa~
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 26, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK! IF U LIKE IT, U CAN FAV! I DON'T NEED YOUR FAV TO CLAIM PSD!
----------------------PLEASE READ THIS COMMENT, BEFORE U GIVE OTHER COMMENT FOR THIS ART-----------------------------------
Reply
:iconhwangjungmina:
hwangjungmina Featured By Owner Jul 25, 2013  Student Interface Designer
1fav + 1cmt + 1watch = 2psd
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 26, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK! IF U LIKE IT, U CAN FAV! I DON'T NEED YOUR FAV TO CLAIM PSD!
<h1>PLEASE READ THIS COMMENT, BEFORE U GIVE OTHER COMMENT FOR THIS ART</h1>
Reply
:iconhwangjungmina:
hwangjungmina Featured By Owner Jul 26, 2013  Student Interface Designer
<font><font>- ým</font></font>
<font><font>
</font></font>
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 26, 2013  Student Interface Designer
chi đây~?
Reply
:iconrei-chanlovely98:
rei-chanlovely98 Featured By Owner Jul 25, 2013
1 fav + 1 cmt + 1 watch = 2 PSD ^^
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 26, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK! IF U LIKE IT, U CAN FAV! I DON'T NEED YOUR FAV TO CLAIM PSD!
Reply
:iconsieunhanmeo:
sieunhanmeo Featured By Owner Jul 25, 2013
1fav + 1cmt + 1watch= 2psd
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
642 KB
Resolution
980×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
7,177
Favourites
171 (who?)
Comments
248
Downloads
200
×