Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 5, 2013
Image Size
558 KB
Resolution
980×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,042 (2 today)
Favourites
46 (who?)
Comments
56
Downloads
24
×
PACK PSD COVER - LUHAN#1 by NekoNguyen PACK PSD COVER - LUHAN#1 by NekoNguyen
Hú hà! taz đã trở lại và tung thêm 1 pack mới, ôi! khi tối 1h taz mới onl đc và send psd cho mn! Send xong taz đã có ý tưởng cho cái pack nài và đã bắt tay làm liền! lol~
- Hình như từ khi tung pack tới giờ, taz chưa tung pack boy thì phải... và đây sẽ là pack đầu tiên!
- Có lẽ do khi tối taz chôm đc nguyên 1 đống stock cực lung linh của ẻm nên taz rất hài lòng về pack này và taz sẽ dự kiến tong thêm 1 pack nữa về ẻm! (^O^)/ Ahh~ Luhan ah~ u're cute & beautiful! lol~
- Taz nghĩ taz đã "dần thoát" (chứ chưa thoát) cái style của Lợm! haha~ và taz nghĩ taz sẽ làm cho mình 1 style riêng lol~ (nhưng chưa biết là bao giờ :D)
- Mong mn chém nhiệt tình ạg ^^

* Credit: by me all... lol~ lol~
* Link HD:
- Pic 1: imgur.com/3DhGSEg
- Pic 2: imgur.com/U8cz2HU

* 1fav + 1 watch + 1cmt = 1psd
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.....:::PLEASE GIVE ME SOME COMMENT! :::....=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Add a Comment:
 
:iconiremsomerholic:
iremsomerholic Featured By Owner Dec 26, 2013
Link
Reply
:iconpypy192:
PyPy192 Featured By Owner Sep 27, 2013  Student
xin pic 2 nha trẻ
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Sep 27, 2013  Student Interface Designer
âu kia nạ~ ^^
Reply
:iconkye2k:
Kye2k Featured By Owner Aug 5, 2013  Student Interface Designer
1fav + 1 watch + 1cmt = 1psd 2
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jul 14, 2013  Student Interface Designer
STOP!!! NO RES, NO PSD AND NO ASK!!! PLEASE!
Reply
:iconkellyangel9x:
KellyAngel9x Featured By Owner Jul 13, 2013
1fav + 1 watch + 1cmt = psd2
Reply
:iconmeicures:
MeiCures Featured By Owner Jul 12, 2013  Student Interface Designer
đã fav + watch xin cái hai ạ
Reply
:iconjungmiko-kwonhaemi:
JungMiko-KwonHaeMi Featured By Owner Jul 11, 2013
1fav + 1 watch + 1cmt = psd 1
Reply
:iconkatog2k1er:
katog2k1er Featured By Owner Jul 10, 2013
1fav+1watch+1cmt = psd#2
Reply
:iconkimkye2k:
kimkye2k Featured By Owner Jul 10, 2013
- Đã fav + watch + cmt rồi
- Xin psd 2
Reply
Add a Comment: