Shop Mobile More Submit  Join Login
PACK PSD COVER - SEOHAN COUPLE by NekoNguyen PACK PSD COVER - SEOHAN COUPLE by NekoNguyen
Cũng như trên pack đã ghi "Only for Leebee" nên taz chả nói nhiều nữa! hì~
- Bee ơi là bee! Nàng khiến taz phải ntlày đây! Ngồi từ tối tới sáng để làm cái pack lày cho nàng!(bữa nài lại là 3h >~<) ...Chậc! Taz phục taz qá xá! lol~
- Taz tự nhận thấy tay nghề taz "kẻm cỏi", nhưng may cho nàng là pack này cũng k đến nỗi tệ âuz! Nên mong nàng nhận và cmt vài lời cho taz vui!
- Nếu nàng mún psd thì pm taz nhớ, còn mn thì taz chỉ share res thôu! k share psd đc vì đây là hàng tặng! Nhưng nếu Bee ôkê share psd thì taz sẽ share cho mn nhớ! ai mún res gì thì vui lòng cmt
- Và taz cũng rất chân thành mong mn chém giùm vài nhát! lol~

*Cre
- Style: Scrapbook
- Stock: by me
- Resources: sickyjinny.deviantart.com/ ks~ nàng rất nhìu! lol~

* fav + cmt + watch if you want resources!
Add a Comment:
 
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Mar 10, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconjkangjjang:
jkangjjang Featured By Owner Feb 19, 2016
Comment + Fave + Watch = PSD Love
Reply
:iconasdfghjkhaylabelscxz:
asdfghjkhaylabelscxz Featured By Owner Jun 1, 2015
fav + cmt + watch = resources pleaseeee!
Reply
:iconmalak-algala:
malak-algala Featured By Owner Mar 6, 2015
fav + cmt
thanks you !
Reply
:iconkaname1102:
kaname1102 Featured By Owner Feb 22, 2015
Fav + Wat = Res please !
Reply
:iconminkokio:
minkokio Featured By Owner Aug 7, 2014
fav + watch + comment = resources 
Reply
:iconriotokugawa:
RioTokugawa Featured By Owner Aug 2, 2014
fav + watch + comment = resources
Reply
:iconbeyzacyrus:
BeyzaCyrus Featured By Owner Jul 11, 2014
fav + watch + comment = resources
Reply
:iconbowjee:
Bowjee Featured By Owner Jun 14, 2014
fav + watch + comment = resources
Reply
:iconmrmatsumoto:
MrMatsumoto Featured By Owner Jun 6, 2014  Hobbyist General Artist
fav + watch + comment = resources, please <3
Reply
:iconakiochan5302:
akiochan5302 Featured By Owner May 9, 2014  Student Interface Designer
fav + watch + comment = resources
Reply
:iconochwang123:
ochwang123 Featured By Owner Jan 11, 2014
Đẹp quá cho từ khóa để tìm mấy cái bông đc hăm nà !~~~~~~
Bông ở cái art Seo
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Jan 11, 2014  Student Interface Designer
mấy cái bông đó lâu r! vô fav của s' tìm thử đi!
Reply
:iconochwang123:
ochwang123 Featured By Owner Jan 12, 2014
dạ 
Reply
:iconochwang123:
ochwang123 Featured By Owner Jan 12, 2014
ko c s' 
Reply
:iconclatahcas1912:
clatahcas1912 Featured By Owner Dec 7, 2013
font mah lady pic 2 l g v. bn??
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Dec 7, 2013  Student Interface Designer
tớ mất fỏn hết r bạn ạg~ xl nhé~
Reply
:iconclatahcas1912:
clatahcas1912 Featured By Owner Dec 26, 2013
ko sao :")
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 14, 2013  Student Interface Designer
Xin PNG seo đk ko ạ? *chắc không quá ><*
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Nov 14, 2013  Student Interface Designer
gajmeditions.deviantart.com/ chịu khó lục gallery bác này nhé!
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 15, 2013  Student Interface Designer
Ks~
Reply
:iconsurikawaii:
SuriKawaii Featured By Owner Oct 9, 2013
<font><font>fav + cmt = res1 2</font></font>
Reply
:iconmyannguyen:
MyAnNguyen Featured By Owner Sep 18, 2013
fav+cmt=res1+2
Reply
:iconnukiukiu:
NuKiukiu Featured By Owner Sep 18, 2013
fav+ cmt= res 1+2
Reply
:iconpu2apple:
pu2apple Featured By Owner Aug 23, 2013
cho mình xin res với ^^
Reply
:iconnekonguyen:
NekoNguyen Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
không share ạg!
Reply
:icontanyyang:
TanyYang Featured By Owner Aug 21, 2013
fav+ cmt= res 1)
Reply
:iconginchacha:
ginchacha Featured By Owner Aug 17, 2013
fav+ cmt + watch = res pic 2 
Love thks nhu nhe
Reply
:iconchoifaniavs:
choifaniavs Featured By Owner Aug 14, 2013  Hobbyist Digital Artist
 fav + cmt + watch= res1
Reply
:iconmizygk99er:
mizygk99er Featured By Owner Aug 13, 2013
fav + cmt + watch= res2
Reply
:iconhyhamhap:
hyhamhap Featured By Owner Aug 12, 2013
fav + cmt + watch = res 2
Reply
:iconcandybitter:
CandyBitter Featured By Owner Aug 12, 2013
fav + cmt + watch = res 1
Reply
:iconaimeeananda0615:
AimeeAnanda0615 Featured By Owner Aug 12, 2013  Hobbyist Digital Artist
fav + cmt + watch = res 1La la la la La la la la 
Reply
:iconjennamelody:
JennaMelody Featured By Owner Aug 11, 2013
fav + cmt + watch = res 1
Reply
:iconhieunganwendy:
hieunganwendy Featured By Owner Aug 11, 2013
 fav + cmt + watch = res 1
Reply
:iconboxkwon:
Boxkwon Featured By Owner Aug 11, 2013
fav + cmt + watch = res 1 
Reply
:iconpycutiee:
PyCutiee Featured By Owner Aug 10, 2013
- Fav + cmt = res 2
Reply
:iconyoonhyeon:
yoonhyeon Featured By Owner Aug 10, 2013
fav + comment = res 1
Reply
:iconyoonasgeneration:
YoonAsGeneration Featured By Owner Aug 10, 2013  Professional Interface Designer
fav + cmt = psd 2 
Reply
:iconbaekkie:
Baekkie Featured By Owner Aug 9, 2013  Student Interface Designer
 fav + cmt + watch = res 1
Reply
:iconlehonghoaidieu:
lehonghoaidieu Featured By Owner Aug 9, 2013
FAV + Comment = PSD 1

Reply
:iconskybeautiful:
skybeautiful Featured By Owner Aug 8, 2013
fav+cmt+watch= res 1
Reply
:iconjemo24:
Jemo24 Featured By Owner Aug 8, 2013
fav+cmt+watch= res 1
Reply
:iconuyenthicdesgin:
uyenthicdesgin Featured By Owner Aug 7, 2013
fav + cmt + watch = res 1 
Reply
:iconsenshineoh-sh:
SenshineOh-SH Featured By Owner Aug 6, 2013  Student Interface Designer
 fav + cmt + watch
Reply
:iconjiramis:
Jiramis Featured By Owner Aug 5, 2013  Student
<font><font>fav + cmt + watch = Res pic 1</font></font>
Reply
:iconsaahoangmy:
SaaHoangMy Featured By Owner Aug 5, 2013
fav + cmt + watch = res 1 bn nh ^^ 
Reply
:iconjuneparkddh:
JuneParkddh Featured By Owner Aug 5, 2013
Fav+watch= res pic 1 nhé bợn
Reply
:iconkye2k:
Kye2k Featured By Owner Aug 4, 2013  Student Interface Designer
fav + cmt + watch=res pic 1 nh
Reply
:icontaomysunshineboy:
TaoMySunShineBoy Featured By Owner Aug 3, 2013
fav + cmt + watch=res pic 1 nh
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 8, 2013
Image Size
872 KB
Resolution
980×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,610 (2 today)
Favourites
168 (who?)
Comments
152
Downloads
183
×